Scenariu de incendiu

Scenariu securitate incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuiesc întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu.


Scenariu securitate incendiu se elaborează de către proiectanţi. Prin acest lucru se înţelege fie orice membru al echipei de proiectare- fie el arhitect, inginer structurist sau de instalaţii- fie de către întreaga echipă de proiectare fiecare pe propria specializare. Scenariu securitate incendiu poate să fie elaborat şi de către personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea de brevet pompier specialist.


Scenariu securitate incendiu se păstrează de către beneficiar la documentele construcţiilor. Acesta se elaborează încă din faza de proiectare, după care este actualizat ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor ce au stat la baza elaborării acestuia. Când un scenariu securitate incendiu nu mai corespunde realităţii de pe teren atunci el nu mai este valabil.

Scenariu securitate incendiu cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţie, instalaţiile care deservesc construcţia, destinaţia clădirii şi cum influenţează acest lucru securitatea la incendiu, amplasamentul acesteia, riscurile existente, etc.

Normative conţinute în cadrul programului şi din care softul oferă recomandări:

  • P118 / 1999 , P118 / 2, P118 / 3 – normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor;
  •  NP127 -Normativ privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;
  • NP25 – Proiectarea construcţiilor publice subterane;
  •  NP24 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor