Proiectare

Pornind de la stabilirea nevoilor pana la identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor lucram impreuna cu Dvs. pentru a proiecta un sistem de securitate care sa se potriveasca cerintelor si bugetului tau.


Licentiata de catre inspectorul General al Politiei Romane, BIT SECURE va pune la dispozitie servicii complete de proiectare pentru sisteme de securitate si sisteme de detectie/alarmare in caz de incendiu pentru orice tip de obiectiv: rezidential, comercial sau industrial.

Proiectarea este realizata in functie de specificul obiectivului si de parametrii de management al riscului rezultati in urma analizei de risc, indeplinind in acelasi timp conditiile tehnice, de exploatare si siguranta conform legislatiei in domeniu


Oferta noastra include servicii de:

  • proiectare sisteme de securitate integrate
  • proiectare sisteme de alarma
  • proiectare sisteme de supraveghere video
  • proiectare sisteme de control acces
  • proiectare sisteme de securitate perimetrale
  • proiectare sisteme antifurt magazine
  • proiectare sisteme detectie incendii

Conditiile de implementare a unui proiect pentru sisteme de alarmare la efractie, supraveghere video, control al accesului, alarmare la incendiu si stingere a incendiului, sunt diferite, reglementarile si standardele locale variaza, exista diverse tehnologii. Trebuie selectat tipul adecvat de sistem care sa asigure protectie completa a spatiului si sa ofere siguranta in exploatare.


Echipa noastra cu o bogata experienta in domeniul sistemelor de securizare si securitate, ofera solutii si consultanta in alegerea echipamentelor conform cerințelor și specificațiilor producatorului, solutii competitive pentru nivelul unic de risc al fiecarei companii si bugetul alocat.

În urma etapei de consultanţă, în care a fost identificat obiectivul şi necesităţile de siguranţă pentru acesta, este întocmită documentaţia tehnico-economică. Baza documentului de proiectare este riscul pentru care se doreşte a fi instalat sistemul de securitate.

 
Cadrul legal al organizării securităţii unui obiectiv


La această dată, pe plan intern, cadrul legal de asigurare a protecţiei obiectivelor, datelor cu caracter de importanţă naţională şi a informaţiilor clasificate este stabilit prin reglementările conţinute în Legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002 şi HG781/2002, în care se precizează cerinţele de realizare a securităţii, atât cele legale, cât si cadrul de relaţii contractuale între deţinătorii de bunuri, valori, informaţii clasificate şi partenerii care derulează activităţi ce presupun accesul la acestea.


Proiectarea sistemelor are în vedere respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei reglementate de H.G. 301/2012, în conformitate cu prevederile Legii 333 din 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi Normativul I 18/2-2002 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei din clădiri.


Pentru sistemele de detecţie a incendiilor, proiectarea se execută în conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normativ P118/2015, Standard „SR EN-54 Sisteme de detecţie şi semnalizare la incendiu SREN 54-1; SREN 54-2”, Normativ privind inspecţia şi întreţinerea sistemelor de detectare şi alarmare la incendiu TS54-14, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 163/28.02.2007, publicat în M.O. 216/29.03.2007 şi NP086/2005.