Evaluare de risc

          Evaluarea de risc presupune identificarea, analiza si estimarea riscurilor, determinare nivelului de expunere la producerea incidentelor dar si definirea parametrilor necesari limitari sau eliminarii riscurilor.

          In urma analizai de risc este indicat nivelul de securitate actual, sunt identificate amenintarile si vulnerabilitatile si este realizat planul de management al riscului.

          Expertii BIT SECURE asigura realizarea si implemetarea procesului specific analizei de risc, conform standardelor europene si respectand legislatia in domeniu.

Procesul realizarii analizei implica parcurgerea urmatoarelor etape:

 • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii
 •  stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a cauzelor si potentialelor consecinte
 • analizarea riscurilor identificate
 • realizarea raportului de evaluare si propunerilor de management al riscurilor

Documentatia pentru servicul „Evaluare risc securitate fizica”cuprinde:

 • raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
 •  grila de evaluare, specifica obiectului de activitate.
 •  documentele suport.

         In ce situatii aveti nevoie de o evaluare de risc la securitatea fizica?

 • tipul societatii dumneavoastra intra sub incidenta Legii nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
 • aveti sau urmeaza sa intocmiti un Plan de paza, iar acesta trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (sectie, municipiu, sector);
 • aveti sau urmeaza sa intocmiti un Proiect al sistemului de alarmare impotriva efractiei, iar acesta trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (judet);
 • evaluarea de risc la securitatea fizica determina amenintarile si vulnerabilitatile afacerii dumneavoastra si optimizeaza dispozitivul de paza si sistemul tehnic de securitate;
 • fiecare eveniment/incident de securitate produs in cadrul socitatii dumneavoastra poate provoca pierderi umane si/sau materiale cu consecinte, uneori, grave;
 • o afacere este permanent expusa concurentei si infractorilor; de concurenta va ocupati dumneavoastra, impotriva infractorilor va consiliaza evaluatorul;
 • recomandarile unui evaluator de risc la securitatea fizica, deja implementate, previn si reduc semnificativ riscurile;
 • masurile implementate, in urma evaluarii de risc la securitatea fizica, descurajeaza potentialii infractori, chiar si numai prin prezenta lor fizica (grilaje, folii antiefractie, sistem de avertizare sonora si optica etc.).

Cand se efectueaza analiza de risc la securitatea fizica?

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii. Instructiunea nr.9 a MAI/2013,art.4, alin.(4).

Legislatia completa care sta la baza evaluarii de risc la securitatea fizica o puteti consulta aici:

 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 • G. nr. 301 / 2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 •  Instructiuni nr.9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.